Specialpedagogiska myndigheten

Här får barnen bestämma själva

Vilken skolbänk är skönast och vilken färg är finast? På Östervångsskolan i Lund får barnen bestämma själva.