stadsodling

Odla i stan

Visste du att vi kan odla nästan var som helst i stan? Så länge jorden inte är giftig kan du stadsodla!