virvelvind

Stor förödelse efter naturkatastrof i södra Afrika

För snart en månad sedan skedde en stor naturkatastrof i södra Afrika. Nu är FN där för att hjälpa till.

Virvelvindar i rymden

Virvelvindar i rymden är viktiga för att nya planeter ska kunna bildas. Det har några forskare tittat närmare på.   Det bildas hela tid...