Kritor i regnbågens färger

MiniBladets värdegrund

 

Vi på MiniBladet tror att omvärldskunskap är nyckeln till insikt, förståelse för andra kulturer och ett jämlikare samhälle.

Vi anpassar vår nyhetsrapportering efter barns förståelsehorisont, mognad och erfarenheter. Därmed vill vi locka till läsning, roliga samtal och delaktighet i den demokratiska samhällsprocessen vid en tidig ålder. Läsning är en inlärd vana vi vet är fundamental för barns utveckling.

För barnen
Vi vill nå ut till alla i åldrarna 3-12 år, men även vuxna och nyanlända utrikesfödda föräldrar. Vårt nyhetsurval syftar till en balansgång mellan nytta och nöje. Mångfald, normkritiska förhållningssätt och mångkulturalitet genomsyrar den grund, ur vilken vårt nyhetsurval vilar på.

Mångfald handlar om representation och perspektiv
Kvinnor och män ska vara jämt representerade. Cirka var tionde svensk lever med någon slags funktionsnedsättning. Verkligheten ska avspegla sig i vilka som syns och vilka som kommer till tals på MiniBladet. Därför beaktar vi aspekter som jämställdhet, etnicitet, sexualitet, ålder, funktionsnedsättning och klass när vi skriver våra texter.

En mångsidig nyhetsmix
MiniBladet har en nyhetsmix av såväl bildande som igenkännande karaktär, med tonvikt på interaktion mellan läsare och skribent. En mix som vi menar lockar till läsning av rent nöje, men som även ämnar avhandla mer komplicerade ämnen. Exempelvis krig, jämställdhet och rasism.

Vi minskar ”the app-gap”
Ny forskning visar att barn i alla åldrar spenderar allt fler timmar framför skärmar, uppkopplade framför Tv-apparater, datorer, iPads, smart-phones eller spelkonsoler. Här återfinns en inneboende problematik. Den benämns som ”the app-gap”. Således en klyfta som skapas mellan barn från låginkomstagande familjer och barn från medel- eller höginkomstagande familjer. Där de senare har tillgång till uppkopplade enheter och därmed ges ett försprång i utforskandet av den digitala världen. Den värld som ger upphov till interaktion, nöje och kunskap.

MiniBladet är en kostnadsfri webbplats som är öppen för alla, med ambitionen att få med alla och därigenom minska ”the app-gap”.

Barnen är våra jämlikar
Vi tror att barn bär på kunskaper som vi vuxna ibland glömmer bort, förbiser eller stundtals tyvärr ignorerar. Vi tror att barn formas efter de miljöer och kulturer de erfar. Vi lyssnar till barn som unika individer, som våra jämlikar och våra läsare. Därför anpassar vi våra nyheter och vår websida efter barnen. Efter varierande genres, intressen och åldersgrupp. Allt för barnens och samhällets bästa.

Välkommen till MiniBladet! 

Har du synpunkter på vårt nyhetsurval? Kontakta oss!