Den här ordningen valde Isak:

Här finns en tom mall att skriva ut

 

Isaks filmreportage:

Tid: 3 minuter och 41 sekunder

 

I slutet på en artikel står reporterns för- och efternamn. Man måste nämligen få reda på vem som har skrivit artikeln. På tidningsspråk kallas det byline.

När man gör ett filmreportage måste man också uppge vem som har gjort reportaget. Det kallas eftertexter.

 

Dessa eftertexter använde Isak:

Minireporter:

Bakom kameran:

Klippning:

Tack till:

 

Tom mall att skriva ut

 

Eftertexter kan du lätt fixa i iMovie och Movie Maker.