Äldre syskons studieval styr

Äldre syskons studieval styr

Den 15 april var sista ansökningsdagen för höstens högskolestudier. Ny forskning visar att äldre syskons studieval många gånger är avgörande för småsyskonens val.

 

Om ditt äldsta barn studerar vidare efter gymnasiet är chansen stor att även dina andra barn gör samma val. Tidigare forskning har visat att familjebakgrund har stor betydelse för en persons studieval. Men nu har forskare vid Stockholms universitet kunnat isolera att just storasyskonets utbildningserfarenhet påverkar yngre syskon i stor utsträckning.

 

I studien har forskare undersökt data från Sverige, USA, Kroatien och Chile. Trots stora skillnader i allt från utbildningssystem till kultur och graden av ojämlikhet i samhället är trenden tydlig – yngre syskon följer äldre när det kommer till studier.

 

Adam Altmejd är doktor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan och en av författarna till studien. Enligt honom visar studiens resultat på att behovet av akademiska förebilder är stort.

– Den viktigaste insikten från vår studie tycker jag är att förebilder verkligen spelar roll. Individer tar hjälp av sina syskons erfarenheter för att ta sig igenom den svåra processen av att välja rätt bland alla högskoleval och syskonet har en mycket stor inverkan på faktiska utbildningsutfall, säger Adam Altmejd.

 

Vikten av akademiska förebilder är något som han anser bör tas i beaktning i arbetet med att få en jämlik utbildning och för att få fler personer som inte har föräldrar med akademisk bakgrund att utbilda sig.

– Dessa personer saknar ju ofta akademiska förebilder och jag tycker våra resultat tyder på att det nog skulle vara värt att satsa pengar på mentorsskapsprogram och liknande för att åtgärda det, säger han.

 

Mer om studien

Studien är fackgranskad och publicerad på The Quarterly Journal of Economics webb. Data från fyra länder med helt olika utbildningssystem studerades, Sverige, USA, Kroatien och Chile. I Sverige är data hämtad från Universitets och högskolerådet, Riksarkivet samt SCB:s individdataregister.

 

Totalt har ungefär 240 000 svenskar ingått i urvalet som bestått av sökande till universitet och högskolor sedan 1993 med minst ett yngre syskon och som varit strax över eller under en antagningsgräns. Totalt från de fyra länderna har data från 440 000 sökande och deras syskon analyserats.

 

Läs studien i sin helhet.

 

Anna Hultberg

Fler Artiklar