Från Alfons till Dostojevskij – att arbeta språkutvecklande med FNs barnkonvention

Från Alfons till Dostojevskij Den 24 oktober är det FN-dagen, något som brukar uppmärksammas i skolan. Då finns bland annat barnkonventionen på schemat.

Enligt barnkonventionens fyra huvudprinciper har barn rätt till:

  • liv och utveckling (utbildning)
  • deltagande/inflytande
  • icke-diskriminering
  • barnets bästa (rätt till skydd)

Ett sätt att jobba med barnkonventionen är att jobba med berättelser. Förra året fyllde barnkonventionen 25 år och då kom uppföljaren till Från Alfons till Dostojevskij ut. Boken heter Från Alfons till Dostojevskij 2 – Röster om barnkonventionen. I den finns texter av bland andra barnboksförfattarna Gunilla Bergström och Mårten Sandén. Varje skribent i antologin har valt en av artiklarna i barnkonventionen och har skrivit en personlig berättelse utifrån den. Det finns också texter av lärare på låg- och mellanstadiet som delar med sig av sina erfarenheter från temaarbeten om barnkonventionen.

Redaktör för boken är Petra Alfe Åslund som till vardags är lärare i svenska som andraspråk på Rörsjöskolan i Malmö. Hon är även styrelsemedlem i föreningen Abrahams Barn Skåne, en religiöst och politiskt obunden förening som arbetar för interkulturell samexistens.

– För att kort beskriva föreningens arbete så är grundstenen och syftet att sprida en pedagogisk undervisningsmetod för förskola-gymnasium, där berättelser och förmågan till inlevelse är centrala delar. Metoden kallas IE (Identifikation skapar Empati). Den har sina rötter i stadsdelen Rinkebys kommunala skolor och stadsdelsbibliotek under 1990-talet, berättar Åslund och fortsätter:

– I arbetet med elever från de allra yngsta förskolebarnen till de nästan vuxna på gymnasiet kan  IE-metoden sammanfattas i tre kortfattade punkter:

 

    1. Tydliggörandet av gemensamma nämnare för att skapa en plattform för samhörighet.
    2. Berättandet som utgångspunkt för att tillgodogöra sig andras perspektiv.
    3. Empatiträning genom roll-tagande i jag-form.Förutom att jobba med samexistens mellan olika religioner och kulturer är barnkonventionen och språkutveckling centrala verksamhetsområden för föreningen Abrahams Barn.

Just arbetet med barnkonventionen resulterade 1999 i en lärarhandledning utgiven på Rädda Barnens förlag med titeln Från Alfons till Dostojevskij – Barnkonventionen genom litteratur, där skönlitterära titlar ur barn- och ungdomslitteratur kopplades till en del av barnkonventionens artiklar i syfte att tydliggöra innehållet utifrån IE- metoden.

 

Petra Alfe Åslund, lärare och styrelseledamot i Föreningen Abrahams Barn Skåne.
Petra Alfe Åslund

–  Men mycket har ju hänt sedan 1999… Idag kommunicerar vi exempelvis enkelt med varandra oavsett geografisk plats. Dagens tekniska utveckling borde, rent hypotetiskt, ha kunnat leda till att FNs konvention om barnets rättigheter nu var självklar, spridd och begriplig för alla. Så är det dock inte. Varken i Sverige, i Europa eller i den övriga världen. Barns rätt måste ständigt konkretiseras och tydliggöras, säger Petra Alfe Åslund.

 

Alltså fick hon uppdraget att som redaktör sätta samman en helt ny bok. Hennes uppdragsgivare var skaparen till den första boken, Dorothea Rosenblad som även är lärare och initiativtagare till föreningen Abrahams Barn. Hennes instruktioner var enkla och tydliga. Det skulle vara samma utgångspunkt och metod som i den första boken, men i övrigt fick Åslund full frihet att sammanställa uppföljaren Från Alfons till Dostojevskij 2 – Röster om barnkonventionen (2015) Fondi förlag (www.fondi.se).

– Antologin beskriver hur elever från förskola till gymnasium kan arbeta med IE-metoden och skönlitterära berättelser, för att förstå vad artiklarna i barnkonventionen innebär. För dem, för andra barn och för vuxna. Hur du som läsare väljer att läsa och använda boken beror helt på ditt eget behov av handledning. Förhoppningsvis inspirerar den dig att utveckla dina samtal tillsammans med barn om deras (snart lagstadgade) särskilda rättigheter i förhållande till vuxna, säger Petra Alfe Åslund.

 

Fler Artiklar