Frågetecken på färgglada post-it lapparHar ni hängt med?

Hur bra har ni hängt med i veckans nyheter? Gör gärna MiniBladets frågesport tillsammans med barnen.

Varför ska man inte slänga mat? Och vad bestämde politikerna i Storbritannien i veckan? Varje helg kommer en ny frågesport där barnen kan svara på frågor om veckans nyheter. Några av frågorna publiceras här i tidningen, men vill man ha fler frågor att klura på finns en längre frågesport på webben.

En grundtanke med MiniBladet är att omvärldskunskap gör att barnen får förståelse för andra kulturer och blir delaktiga i den demokratiska processen. Genom att barn tidigt får ta del av en nyhetsrapportering som är anpassad till deras ålder, grundläggs en vana att följa det som sker i det omgivande samhället. På så sätt utvecklar de successivt sin omvärldskunskap. En annan grundtanke är att stärka barnens läsförmåga.

Nyhetsquizet är ett sätt att jobba med omvärldskunskap och läsning på ett lustfyllt sätt. Varför inte skapa en ny helgvana där ni gör frågesporten tillsammans med barnen? Hur bra har ni hängt med under veckan?

Veckans frågesport >

Fler Artiklar