Hot och våld från yngre elever vanligare än väntat

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande. Bild: Lärarförbundet

Lärarförbundet har nyligen släppt rapporten Håll käften kärring som handlar om hot och våld mot lärare i lägre årskurser. 

– Vi visste att det förekom hot och våld men vi visste inte hur utbrett det faktiskt var. Jag blev förvånad över hur stor del det är av både lärare och elevers vardag, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. 


Undersökningen riktade in sig på lärares arbetssituation i årskurs 1–6, på fritidshem och i förskoleklasser. Enligt undersökningen har 72 procent av lärarna utsatts för verbalt våld de senaste två åren och förra året drabbades 51 procent av fysiskt våld. 

– Det drabbar alla. Både elever och kollegor. Därför är det enormt viktigt att komma till rätta med problemen, säger Johanna Jaara Åstrand. 


Enligt Lärarförbundet är det framför allt en resursfråga. Johanna Jaara Åstrand nämner bland annat större klasser samt nedskärningar på elevhälsa och specialpedagoger som problematiskt. 


Även vårdnadshavare är i vissa fall en del av problemet. Närmare var fjärde lärare har mötts av kränkande eller nedvärderande ord från vårdnadshavare.

– Det är fullständigt oacceptabelt, säger Johanna Jaara Åstrand. 


Hur kan föräldrar bidra till att lösa problemet? 

– Förtroendefulla relationer med vårdnadshavare är A och O. Det är viktigt att vårdnadshavare förstår vad lärarnas uppdrag innebär och vilka regler som gäller. Det är också viktigt att ha en tät och förtroendefull dialog där både föräldrar och lärare får en chans att mötas kring elevernas behov och tillsammans identifiera riskfaktorer.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar