Hur får vi tonårsflickor att fortsätta med idrotten?

Hur får vi tonårsflickor att fortsätta med idrotten?

Under tonåren är det mycket spännande som lockar. Det kan minska intresset för träning och idrott. Ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet och med en innebandyförening visar på flera åtgärder som kan hålla kvar tonårsflickorna.

– Vi försökte skapa något vi kallar ett uppgiftsorienterat motivationsklimat, där alla får uppmärksamhet och där det finns ett mått av självbestämmande, säger Stefan Wagnsson , docent i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet, i ett pressmeddelande.

Studien är ett samarbete mellan Karlstads universitet, The University of Utah och Värmlandsidrotten. Den tar avstamp i flera forskningsrapporter som larmar om att det är svårt att behålla tonårsflickor inom föreningsidrotten.

Genom att utgå från etablerade motivationsteorier har åtgärder och aktiviteter på flera olika nivåer genomförts: inom kommun, i föreningens policy samt på individ- och gruppnivå inom föreningen.

Exempelvis bestämdes att lag inte får toppas innan spelarna fyllt 16 och att tjejerna i möjligaste mån ska stanna kvar i sin ålderskull.

Utvärderingen visar att endast 9 procent av flickorna (9 av 85) mellan 13 till 18 år, som inledningsvis ingick i projektet, slutade att spela innebandy under projekttiden. På riksplanet slutar i snitt 30 procent av flickorna i denna åldersgrupp, inräknat alla idrotter.

– Man ska som aktiv kunna vara med och påverka innehållet i verksamheten. Vi startade något vi kallade ungdomsgrupp, där ledare och föräldrar ingick. Med utgångspunkt från gruppen utbildade projektledaren Värmlandsidrotten övriga ledare och föräldrar i det här tänket. Vi hade kontinuerliga möten där vi bollade idéer och diskuterade frågor som kommit upp, säger Stefan Wagnasson.

Varje förening borde ha stöd i de här frågorna

Stefan Wagnsson och hans forskarkollegor tycker att flera av deras förväntningar och förhoppningar infriades i projektet.

– Vi skulle gärna se att varje förening hade någon extern part att vända sig till i de här frågorna. Någon som jobbar med dem till vardags. Här på Karlstads universitet ska vi påbörja en utbildning av organisationsledare som skulle kunna användas till ändamålet.

Text: Magnus Erlandsson, MiniBladet

Fler Artiklar