Kritik mot lång väntan hos Bup

Långa väntetider som påverkar vardag och skolgång negativt. Det är ett av de klagomål vårdnadshavare har på barn- och ungdomspsykiatrin (Bup).

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och Patientnämnderna (Pan) har gjort en gemensam undersökning av ärenden som rör barns psykiska hälsa. Resultatet redovisas i en ny rapport.

Närmare en fjärdedel av alla klagomål gällande barn som Pan fick in 2021 rör psykisk vård. Motsvarande siffra för Ivo är en tredjedel. Samtliga klagomål har kommit från barnens vårdnadshavare.

I flera fall handlar klagomålen om att barnen behöver vänta lång tid på att bli utredda och få diagnos. En del vårdnadshavare beskriver hur deras barn mår allt sämre under lång tid innan vården anser att barnet är prioriterat för vård.

Andra problem vårdnadshavare vittnar om är svårigheter att få tag på vården och en bristande samordning mellan olika aktörer såsom elevhälsan, Bup och socialtjänsten.

Enligt rapporten leder väntan på vård till att både skolan och vardagen ofta blir lidande. Det kan i sin tur leda till att barn blir så kallade hemmasittare. Lidande vardag och skolgång är särskilt vanligt bland barn som väntar på neuropsykiatriska utredningar.

– När hjälpen dröjer innebär det en patientsäkerhetsrisk och ett ökat lidande för barnen och deras familjer, säger Marie Åberg, avdelningschef på Ivo, i ett pressmeddelande.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar