Läs Reporterskolans lärarhandledning

MiniBladet har, tack vare ett pris i Post- och Telestyrelsens innovationstävling ”Aktiv Fritid”, kunnat satsa på det vi valt att kalla Reporterskolan. Reporterskolan innehåller övningar som syftar till att, steg för steg, göra eleverna förtrogna med att göra reportage.

 

För att lotsa eleverna mot ett journalistiskt förhållningssätt krävs stöttning. Därför bygger Reporterskolan på genrepedagogikens cirkelmodell och varje del i Reporterskolan kompletteras med en lärarhandledning. I lärarhandledningen beskrivs hur cirkelmodellen kan användas för att vägleda eleverna och ge dem en känsla för reportagets struktur och funktion. Cirkelmodellens två första faser är grundläggande, här lär sig eleverna att identifiera tidningsartikelns form och dess delar. Efter det följer steg där eleverna, först gemensamt och sedan själva, får ta sig an att skriva reportage.

 

Under de kommande veckorna kommer tre delar av Reporterskolan dyka upp på Minibladets hemsida. I lärarhandledningen kan du läsa om den tilltänkta undervisningsprocessen för de tre delarna:

  1. Vad är en artikel?
  2. Att intervjua.
  3. Att skriva en artikel.

 

Det finns även en handledning för den del av Reporterskolan som handlar om filmreportage. Men Reporterskolan kommer inte att sluta där, utan kommer att fortsätta att byggas ut. I höst kommer bland annat övningar som berör källkritik.

Cirkelmodellens fyra faser

Lärarhandledningen till Reporterskolan har genrepedagogikens cirkelmodell som grund.

Fler Artiklar