Rätt till stöd i skolan

skolämneAlla elever har rätt att utvecklas så mycket som möjligt i skolan. Det kan handla om mer stimulans men även om olika former av stödinsatser. Vissa elever kan ha behov av stöd en kortare period och för andra handlar det om varaktiga åtgärder.

Det krävs inte någon diagnos för att få rätt till stöd och hjälp. Upplever du att ditt barn är i behov av stöd i undervisningen vänder du dig antingen till ditt barns lärare eller till skolans rektor. Det är rektorn som ansvarar för att elever får det stöd de är i behov av.

Om ni inte är nöjda med skolans insatser är det i första hand läraren eller rektorn som ska kontaktas. Om inte det ger resultat kan du vända dig till ansvarig tjänsteman i kommunen. Är det en fristående skola kontaktar du skolans styrelse.

Läs mer om barns rätt till stöd i skolan på Skolverkets hemsida.

Fler Artiklar