Sjätteklassare vill gärna lära sig moderna språk

Guten Tag, bonjour eller hola. Efter sommarlovet läser landets sjätteklassare ett nytt språk. Men vad tycker eleverna om språkundervisningen? Det har en ny avhandling från Göteborgs universitet tittat närmare på.

När sjätte klass närmar sig står landets mellanstadieelever inför ett språkval där de kan välja mellan de moderna språken franska, spanska och tyska.

Under ett år har doktoranden Ingela Finndahl följt tre språkgrupper i årskurs sex, en grupp för var och ett av de tre språken. Studien bygger på enkäter, intervjuer och observationer.

Avhandlingen visar att eleverna är motiverade att lära sig språken. Det som lockar är bland annat att få användning av språken i framtida jobb och att kunna prata med lokalbefolkningen när man är ute och reser. 

Många av eleverna berättar också att de valde språk som talas i länder som de har varit i, att någon i hemmet har kunskaper i språket eller att eleverna tycker om hur språket låter.

De flesta av eleverna är motiverade att lära sig språken de har valt. Men engelskans stora inflytande påverkar och många av eleverna säger att de inte tror att de kommer att ha någon större användning av de nyvunna språkkunskaperna.

– Mer än hälften av eleverna i min studie uppgav att de trodde att det kommer att räcka om de kan engelska, säger Ingela Finndahl i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar