Två barn och kärnfamilj är det vanliga

Sju av tio svenska barnfamiljer kommer i form av en kärnfamilj och vanligast är det att ha två barn. Det enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

I Sverige finns det 1,2 miljoner barnfamiljer. Familjekonstellationerna kan se olika ut med kärnfamiljer, ensamstående föräldrar och ombildade familjer där båda föräldrarna har egna barn sedan tidigare.

Av de olika familjetyperna ligger kärnfamiljen på en ohotad förstaplats. Enligt ny statistik från SCB är 70 procent av de svenska barnfamiljerna kärnfamiljer där barnen är föräldrarnas gemensamma.

Vanligast är det att ha två barn, vilket gäller för 43 procent av Sveriges barnfamiljer, tätt följt av enbarnsfamiljerna som utgör 41 procent av barnfamiljerna.

Det finns geografiska skillnader. Lägst andel kärnfamiljer finns det i Norbergs kommun i Västmanlands län. Där är endast 52 procent av barnfamiljerna kärnfamiljer. Flest kärnfamiljer hittar vi i Habo i Jönköpings län, med 83 procent kärnfamiljer.

Text av Felicia Green

Fakta

Barn per familj

Hur många barn familjerna har skiljer sig också åt mellan olika kommuner. Statistiken nedan visar vilka kommuner som har högst respektive lägst andel barnfamiljer med angiven barnmängd.

Enbarnsfamiljer

Högst: Solna (52 %)

Lägst: Lomma och Habo (31 %)

Tvåbarnsfamiljer

Högst: Lomma (52 %)

Lägst: Pajala (30 %)

Trebarnsfamiljer

Högst: Norsjö (20 %)

Lägst: Solna (7 %)

Familjer med fyra
eller fler barn

Högst: Pajala (13 %)

Lägst: Solna, Vellinge och Täby (1 %)

Källa: SCB

Fler Artiklar