Unga låntagare är aktiva även under pandemin

Under år 2020 fanns det 2201 offentligt finansierade bibliotek i Sverige.

Trots tillfälliga nedstängningar och förändrade öppettider fortsatte Sveriges barn och unga att låna böcker under pandemins första år. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik för år 2020.


Totalt sett så lånades det färre böcker i Sverige förra året jämfört med tidigare år. Men tappet är inte så stort som väntat. En av förklaringarna är att, även om de fysiska besöken på biblioteken minskade, så passade låntagarna på att låna fler böcker när de väl besökte biblioteket. Ytterligare en förklaring är att antalet omlån ökade.


Under 2020 så lånade de officiellt finansierade biblioteken ut knappt 63,5 miljoner fysiska medier. Året innan var antalet utlån nästan 68,9 miljoner. 


Samtidigt visar statistiken att utlåningen av böcker, serietidningar och magasin för unga inte minskade lika mycket som utlåningen av vuxenlitteratur. Totalt sett minskade barnutlåningen med åtta procent förra året. 


Trenden med ett minskat antal utlån gäller dock inte för e-boken. I samband med pandemin höjde många folkbibliotek gränsen för det maximala antalet e-böcker varje användare får låna. Det bidrog till att e-boksutlåningen steg med 32 procent. Var tionde bok som lånades ut år 2020 var en e-bok.

Fakta: Sveriges bibliotek

Antalet bibliotek i landet fortsätter att minska. I statistiken för 2020 är antalet offentligt finansierade bibliotek 2201 stycken. Det är 35 färre än under föregående år.


Folkbiblioteken har blivit 11 färre. Det innebär också att antalet integrerade skolbibliotek – där verksamheten bedrivs via ett lokalt folkbibliotek har minskat. 


Totalt har ungefär 45 procent av landets elever i grundskolan och gymnasiet tillgång till ett skolbibliotek med minst halvtidsbemanning.

Källa: Kungliga biblioteket, KB

Fler Artiklar