Bild på lekpark omringad av sko, hus och gräs.
Vinnare till tävlingen Var med och påverka! Foto: Albin Bindzau

Vad barnen vill förändra

Vi har sedan en vecka tillbaka publicerat de allra flesta bidragen som skickades in till MiniBladets tävling Var med och påverka! De ligger under Tävlingsbidrag på förstasidan.

Många var unika i val av problemområden. Men många liknade varandra och det vittnar om att skolbarn runt om i hela Sverige upplever liknande problem oavsett hemort.

De största ämnena var klimat och miljö, faror i trafiken, skolmiljön, djurrätt, antirasism samt jämlikhet. Flera tog upp problem med att vuxna inte lyssnar på barnen när de tar olika beslut, något som också vårt vinnande bidrag påpekade. Denna punkt var en av huvudskälen till varför vi skapade tävlingen. Vi ville få hjälp av barnen att göra de vuxna uppmärksamma på att de, enligt barnkonventionen, måste ta hänsyn även till barns åsikter och viljor.

Läraren till klassen som skickade in det vinnande bidraget heter Josefine Stenberg. Hon berättar om hur de arbetade med MiniBladets uppdrag och hur det blev en vidareutveckling av det som klassen redan hade påbörjat under vårterminen.

”Vi hade under vårterminen i åk 4 arbetat med insändare. När höstterminen startade arbetade vi med demokrati och påverkan i samhällskunskap och valde då att repetera insändare eftersom det är ett sätt man kan påverka sin vardag.

Eleverna fick i uppgift att fundera ut något som de ville förändra till det bättre och sedan fotografera det som en hemuppgift. I skolan gick vi igenom hur en insändare ska vara strukturerad och sedan fick de skriva en insändare utifrån sin bild. Vi arbetar med kamratrespons utifrån STL vilket innebär att eleverna fick ge respons på två texter som klasskompisar skrivit. Efter responsen fick man möjlighet att ändra i sin insändare och sedan lämna in och välja om man ville delta i tävlingen.”

Fler Artiklar