Vilka regler kan föräldrar ge sina barn om hur de ska agera på nätet?

– Jag är inte så mycket för regler i det här sammanhanget. Det finns inget stöd i forskningen för just regler. Det viktigaste är istället att hela tiden prata med dem om nätet. Inte som något separat från livet, utan som en del av livet. Barnen måste, precis som vi vuxna, lära sig ett kritiskt förhållningssätt, att sätta gränser för sig själva och inte gå med på saker de inte vill. Har man satt upp en massa regler är risken att de inte vågar berätta om de råkar ut för något för att de tycker det är deras eget fel.

Fler Elza Dunkels