Hur undviker jag att mitt barn blir mobbat?

mobbning beskärd

Finns det något jag som förälder kan göra för att förebygga så att inte mitt barn blir mobbat?

Du ställer en viktig men svår fråga. Det är ju inte den som blir mobbad som är ansvarig för mobbningen vilket gör att det knepigt att fundera på vad man kan göra själv för att förebygga att bli ett offer.

Det jag ändå tänker kan vara viktigt är att tala med barn om mobbning som företeelse. Det är viktigt att alla vet vad mobbning är, hur man känner igen det, vad som är ok att göra mot andra barn och vad som definitivt inte är ok. En del barn och även vuxna har en tendens att förringa mobbning och ibland hör man uttalanden av typen att ”alla barn blir retade och det får man tåla” etc. Om man säger så måste man vara säker på att de barn man talar med förstår skillnaden mellan att bli retad och mobbad och vet var gränsen går.

Det är också viktigt att respektera att gränsen kan se olika ut för olika personer, det den ena blir jätteledsen för kanske inte rör den andre så mycket. Man måste helt enkelt förstå och respektera att alla är olika.

Det är också viktigt att barn får lära sig vad de ska göra om de själva blir mobbade eller ser någon som blir det. Det bästa brukar vara att lära barnet att man ska säga till en vuxen om man själv blir utsatt eller ser någon annan som blir utsatt. Om barnet inte upplever sig bli tagen på allvar av den vuxna eller inte tycker att den vuxne gör något åt saken är det bra att lära barnet att tala med någon annan. Ibland är vuxna dåliga på att göra rätt sak i varje situation men att en vuxen gör fel betyder inte att alla kommer göra fel så då är det bra att vända sig till någon annan.

Som förälder kan man ju höra med förskolan eller skolan som barnet går i hur de jobbar när det gäller mobbning. Kanske har de temadagar eller andra aktiviteter där de jobbar med att lära barnen de här sakerna och stärka en kamratlig anda bland. Om sådan verksamhet saknas kan man som förälder försöka uppmuntra till det eller till och med bidra till det.

Att lära sig säga nej, våga stå upp för sig själv, säga ifrån om man känner sig illa behandlad och våga ta sociala initiativ är naturligtvis också bra saker för alla barn att kunna och möjligen kan det anses skydda mot att bli illa behandlad av andra, men som sagt, offret är inte ansvarigt för det han eller hon blir utsatt för.

/ Liv Svirsky

Fler Liv Svirsky