När är små barn redo för förskolan?

förskola

I vår kommun får barnen börja på förskolan när de är ett år. När jag pratade med en av pedagogerna sa hon att hon tyckte det var bättre att låta barnen börja senare. Finns det någon ålder som är mer lämplig än någon annan när det gäller förskolan eller skiljer det sig från barn till barn?

Det finns olika åsikter om vilken ålder som är bäst för förskolestart och det ser dessutom väldigt olika ut i olika länder. I Sverige är det ofta från ett års ålder som kommunerna är skyldiga att erbjuda en förskoleplats till barn. Det som ofta styr när ett barn verkligen börjar på förskolan är vanligen praktiska omständigheter så som föräldrars arbeten och möjlighet till föräldraledighet samt tillgång på förskoleplatser.

Sett ur det enskilda barnets perspektiv brukar många anse att det är bra om barnet kan gå vid förskolestart då det är mycket roligare för ett barn på förskolan om han eller hon själv kan ta sig fram, i synnerhet när barngruppen är utomhus. Vissa föräldrar vill gärna att deras barn ska kunna prata lite innan de startar så att de kan göra sig lite förstådda och uttrycka vissa behov för personalen.

Många föräldrar känner att det att det är svårt att på egen hand och i hemmet stimulera ett barn som passerat året och därför känner många att förskolestart någonstans i den åldern kan komma ganska lägligt.

En möjlighet som en del föräldrar uppskattar är att låta barnet gå deltid på förskolan den första tiden för att få fördelarna av både föräldraledigheten och förskolan under en övergångsperiod.

Om man väntar länge med att skola in sitt barn kan man tänka på att ändå träna barnet i att vara bland flera barn, att leka i grupper etc. så att omställningen från den lugna hemmiljön inte blir alltför stor när det väl är dags för förskolestart.

/Liv Svirsky, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och utbildad handledare i KBT

Fler Liv Svirsky