När du skriver frågor använd alltid frågeorden. Klicka på orden nedan!

 1. VAD

  VAD handlar det om?

 2. VEM

  VEM handlar det om?

 3. VAR

  VAR händer det?

 4. NÄR

  NÄR händer det?

 5. HUR

  HUR händer det?

 6. VARFÖR

  VARFÖR händer det?