behörighet

Olika åsikter om betyg i skolan

En av sju elever slutar nian utan fullständiga betyg.

Förslag: Längre skoldagar i lågstadiet

Framför allt ska barnen träna mer svenska och matematik.