Debrett’s

Nya regler om telefon-artighet

En regel är att man ska sms:a innan man ringer.