Försvaret

En skylt i en vägkant som varnar för en militär övning.

Allt fler går in på övningsfält

Det är farligt att gå in på övningsfält när soldaterna övar.