jens stoltenberg

Finland är nu medlem i Nato

I tisdags blev Finland ett av Natos 31 medlemsländer.