Ljudböcker

Fler människor lyssnar på ljudböcker

Allt fler köper och lyssnar på ljudböcker istället för vanliga böcker.