myndigheten för kulturanalys

Ljudböckerna ökar i popularitet

Bokläsandet minskar medan boklyssnandet ökar.