orkanen ian

Många behöver hjälp efter orkanen Ian

Orkanen Ian har gjort att många hus, broar och vägar har förstörts....