polio

Polio finns inte längre i Afrika

Sjukdomen har varit ett problem i Afrika under många år.

Inga barn får polio längre

Förut var polio en vanlig sjukdom i världen. Men nu är polio, tack vare vaccin, på väg att försvinna helt. Polio är en allvarlig sjukdom som...