Seglet

Frågetecken fångat på bild i rymden

James Webb-teleskopet tog bilden.