skånesaurus

Tre nya dinosauriearter upptäckta i Skåne

De heter för tillfället Skånesaurus 1, 2 och 3.