Surfplatta

Krav på digital kunskap

I juli blev det obligatoriskt att barn i förskolan lär sig att använda digital teknik. Men vissa lärare och rektorer tycker att det är svårt...

Föräldrar vid skärmen

Kan vuxna använda skärmar för mycket? Ja, en brittisk undersökning visar att många tycker att föräldrarna sitter för mycket vid skärmen....

Ingen skrivstil på finska skolor

Får du lära dig skrivstil i skolan? Många använder surfplattor och datorer för att skriva. I Finland skrotas skrivstilen i skolan.