ungar & medier

Vuxna är den största nyhetskällan

Många barn får sina nyheter från föräldrar och andra vuxna.