Malik skapade problem i helgen

En översvämmad strand.

Malik är inte den första stormen. Så här såg det ut i Tylösand i Halland efter stormen Gorm år 2015. Foto: SMHI

I lördags kom stormen Malik till Sverige. Då blåste det väldigt mycket. Blåsten fick både studsmattor att flyga och strömmen att försvinna på vissa ställen.


Ibland blir det storm. Stormar kan vara farliga för människor. Det kan till exempel blåsa väldigt mycket.


I helgen kom Stormen Malik till Sverige. Då blåste det jättemycket på många platser i Sverige. Det blåste så mycket att det kunde vara farligt att vara utomhus.


Det som är farligt är att blåsten kan få saker att flyga och välta. Till exempel kan träd välta av den starka blåsten och saker kan blåsa i väg. Är man utomhus kan man bli träffad av saker som flyger eller välter. Då kan man bli skadad.


Under stormen Malik verkar ingen människa ha blivit allvarligt skadad, men stormen skapade många andra problem. Till exempel blev en del hus skadade av stormen.  


En del studsmattor flög också i väg. Studsmattor kan nämligen skapa stora problem när det blåser. Tyget man hoppar på är nämligen lätt för vinden att fånga. Då kan studsmattan flyga långt. Därför ska människor som har studsmattor utomhus se till att de sitter fast ordentligt.


Under stormen Malik blev det också flera strömavbrott. Stormar kan nämligen ta sönder elledningar genom att till exempel träd faller på dem. Då kan strömmen inte komma fram till vissa hus.


Stormar är något som händer ibland. I Sverige har vi haft många stormar genom åren. Flera av stormarna har varit kraftigare än Malik.


En känd storm är stormen Gudrun. Den är en av de värsta stormarna vi har haft i Sverige. Gudrun hände i södra Sverige i januari år 2005. Som mest var ungefär en halv miljon människor utan ström. Jättemånga träd blåste också omkull i stormen.Fakta: Varför har vissa stormar namn?

Malik, Gudrun och Laura. Nu för tiden får vissa stora stormar ett riktigt namn. Så har det inte alltid varit i Sverige. Förr i tiden fick stora stormar namn efter på var och när de hände. Exempel på sådana stormar är Den stormiga julen år 1902 och Ölandsstormen år 1985.  

I vårt grannland Norge har de gett stora stormar riktiga namn ända sedan 1990-talet. Stormen Gudrun fick till exempel sitt namn i Norge. Eftersom stormen kom till Sverige blev det att vi också började kalla stormen för Gudrun.

Nuförtiden brukar Danmark, Norge och Sverige hjälpas åt att komma på namn på stora stormar.

Källa: SMHI

I helgen var det en stor storm
på vissa platser i Sverige.
Stormen fick namnet Malik.

 

Stormar kan vara farliga.
Det beror på att när det blåser så mycket
kan saker blåsa i väg och träffa människor.
Därför måste man vara försiktig
och helst inte gå ut när det stormar.

 

Stormen Malik verkar inte ha skadat
några människor allvarligt.
Men en del hus och saker
har blivit skadade av stormen Malik.

 

Många har också varit utan elektricitet
på grund av stormen Malik.
Det kan beror på att träd faller på elledningar
så att strömmen inte kommer fram till husen.