Veckans fördjupning: Samiska språk

Bild på sametingets byggnad.

Sametinget ligger i Kiruna i norra Sverige. Foto: Dag Lindgren/Wikimedia Commons

Sametinget har precis gjort en ny språkrapport. Enligt rapporten behöver mer bli gjort för att fler ska bli bra på de samiska språken. Därför vill Sametinget få 90 miljoner kronor av regeringen.


Sametinget är två saker: det är en svensk myndighet och ett samiskt parlament. Människorna som sitter i parlamentet blir valda av samer som har rösträtt.


Samer är ett urfolk som finns i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Samer har också egna språk. Det finns nio samiska språk, men det är inte längre så många som kan språken.


Samerna blev nämligen länge dåligt behandlade i Sverige. Bland annat fick inte samiska barn prata samiska språk i skolan. Under den tiden slutade många samer att prata samiska språk med sina barn.


Sametinget jobbar därför för att fler samer ska bli bra på språken. Nu har Sametinget nyligen lämnat in en ny rapport om språken. Rapporten berättar hur läget är just nu och vad mer som behöver bli gjort för språken.


En sak som rapporten kommer fram till är att samiska barn behöver få bättre hjälp genom sina skolor för att bli bra på samiska.


Sametinget vill nu ha 90 miljoner kronor av regeringen för att hjälpa de samiska språken på olika sätt.Veckans fördjupning: samiska språkSamer

Samer är ett urfolk som finns i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Området som samerna kommer från kallas för Sápmi. Exakt hur många samer det finns vet ingen, men man räknar med att det finns ungefär 100 000.  


Förr i tiden levde samer av jakt, fiske och renskötsel, men i dag har många samer andra jobb. Det bor samer i hela Sverige, men de flesta bor i norr.


Samerna har en egen kultur med speciell musik, mat och konst. De har också en egen flagga och en egen nationalsång. Samerna har också en egen typ av kläder som kallas för kolt.  


Gamla bilder på en man och en kvinna som har på sig koltar. Foto: Heléne Edlund/Nordiska museetDiskriminering

Människor som är samer har länge blivit diskriminerade i Sverige. Det betyder att de har blivit sämre behandlade bara för att de är samer.


På 1800- och 1900-talen ville till exempel den svenska staten att människor skulle bli mer ”svenska”. Det fanns en idé om hur en svensk var och de ville att alla i Sveriges skulle vara så.


Samiska barn fick till exempel inte prata samiska språk i skolan, vilket gjorde att många slutade att prata samiska.


En kåta. En kåta är ett slags hus som särskilt förr i tiden användes för att bo i. Foto: Rolf Kjellström/Nordiska museetDe samiska språken

Det finns nio samiska språk. De tillhör samma språkfamilj. En språkfamilj är flera språk som är släkt med varandra. De samiska språken tillhör den finsk­ugriska språkfamiljen. Där finns också finska. De samiska språken är alltså mer lika finska än svenska.


De flesta i Sverige har nog stött på samiska, även om de inte har tänkt på det. På SVT finns det till exempel ett nyhetsprogram på samiska som heter Oddasat.  


Det finns också flera platser i norra Sverige som har namn som kommer från de samiska språken. Två exempel är orten Lycksele vars kommer från språket umesamiska och orten Jokkmokk vars namn kommer från lulesamiska.


Foto: Wikimedia CommonsSamisk musik

En viktig del av samisk musik är jojk. Jojk är ett sätt att sjunga. Sången saknar ord och har mycket rytm. Det finns flera kända samiska artister. En av dem heter Jon Henrik Fjällgren. Han har varit med i Melodifestivalen. År 2019 tävlade han med låten Norrsken. I en del av låten jojkade han.


Andra kända samiska artister är Maxida Märak som gör hiphopmusik och Sofia Jannok som gör musik inom olika genrer, till exempel pop. Både Maxida Märak och Sofia Jannok håller också på med jojk.  

Jon Henrik Fjällgren. Foto: Per KristiansenHär under kan du se musikklipp med Jon Henrik Fjällgren, Maxida Märak och Sofia Jannok.

I Sverige finns det ett folk
som heter samer.
Det folket har bott i Sverige, Norge,
Finland och Ryssland väldigt länge.

 

Samerna har ett eget parlament.
Ett parlament är som Sveriges riksdag.
Samernas parlament heter Sametinget.
Sametinget är också en myndighet i Sverige.

 

Sametinget säger att
många inte längre lär sig
de samiska språken.
Samerna har nämligen många olika språk.

 

En anledning till att så få lär sig samiska språk
är att samerna länge blev dåligt behandlade.
Samerna var tvungna att gå i svensk skola
och lära sig svenska.
De fick inte lära sig samiska,
och de fick inte ens prata samiska.

 

Därför säger sametinget nu
att de behöver 90 miljoner kronor av regeringen.
Med de pengarna ska de hjälpa samer
att lära sig samiska språk igen.

 

Veckans fördjupning: samiska språk

Samer

Samerna har länge bott i ett område
som idag är delar av många länder.
Området kallas för Sápmi.

 

Förr i tiden levde samerna
genom att jaga, fiska och sköta renar.
Men idag har de flesta samer
andra jobb.

 

Samerna har en egen kultur.
De har alltså egen musik, mat och konst.
De har också en egen flagga och en nationalsång.

Diskriminering

I Sverige blev samerna diskriminerade
under en lång tid.
Sveriges regering behandlade dem sämre
än andra svenskar.

 

Därför bestämde regeringen
många regler som skadade samerna.
Till exempel fick samerna inte prata samiska
i skolan.

 

De samiska språken

Det finns nio samiska språk.
De samiska språken är inte så lika svenska.
De är mer lika finska.

 

De flesta i Sverige har nog hört
samiska någon gång.
Det finns till exempel ett nyhetsprogram
som heter Oddasat som läser nyheter på samiska.

Samisk musik

En viktig del av samisk musik är jojk.
Jojk är ett sätt att sjunga.
Sången saknar ord och har mycket rytm.

 

Det finns flera kända samiska artister.
En av dem heter Jon Henrik Fjällgren.
Han har varit med i Melodifestivalen.
År 2019 tävlade han med låten Norrsken.
I en del av låten jojkade han.

Andra kända samiska artister
är Maxida Märak som gör hiphopmusik
och Sofia Jannok som gör musik i olika genrer.
Både Maxida Märak och Sofia Jannok
håller också på med jojk.

Här under kan du se musikklipp med
Jon Henrik Fjällgren, Maxida Märak och Sofia Jannok.