Det är bråttom att hjälpa klimatet

Solpaneler

Med hjälp av solen kan vi få klimatvänlig energi. Foto: Pixabay

FN har publicerat en ny rapport om klimatet. Enligt rapporten måste vi människor göra mer för klimatet de kommande åren.


Klimatet i världen håller på att förändras. På grund av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser blir klimatet varmare, vilket kan skapa många olika problem. Till exempel kan värmen göra världen torrare, vilket i sin tur kan orsaka bland annat skogsbränder.


Tidigare har världens länder kommit överens om att försöka begränsa hur mycket varmare planeten blir. Målet är att temperaturen inte ska öka mer än två grader, men helst ska den bara öka med 1,5 grader. Ju varmare planeten blir, desto större blir nämligen problemen.


FN:s klimatpanel har precis publicerat en ny rapport om klimatet. FN:s klimatpanel är en grupp människor inom FN som undersöker hur klimatet mår.


Enligt den nya rapporten är det bråttom att släppa ut mindre växthusgaser. Enligt rapporten har världens länder tre år på sig att börja släppa ut mindre. Annars kommer vi inte må målen, och planeten kommer att bli varmare än vi hade önskat.


Men samtidigt som det är bråttom för oss människor att släppa ut mindre finns det också mycket vi människor gör som hjälper klimatet att må bättre.


Sverige och flera andra länder har börjat minska sina uppsläpp. Det har också blivit billigare att skapa el på ett klimatvänligt sätt.


Till exempel har både vindkraft och solenergi blivit mycket billigare, vilket gör att fler människor kan använda det. Enligt FN:s klimatpanel kan sol- och vindkraft göra mycket för att vi människor ska lyckas nå klimatmålet och inte värma upp planeten så mycket.

Klimatet på jorden
blir varmare och varmare.
Det beror på att vi människor
släpper ut gaser i atmosfären.
Gaserna gör så att solljuset
inte kan studsa ut i rymden igen
och istället förvandlas till värme.

 

Om jorden blir för varm
leder det till många problem.
Därför måste vi människor
snabbt sluta släppa ut gaser i luften.

 

En ny rapport från FN visar
att det är bråttom.
Om vi inte börjar släppa ut mindre gaser
inom tre år kommer vi inte att nå klimatmålen.

 

Klimatmålen är mål som flera länder
har kommit överens om för att klimatet
ska börja må bättre.