Veckans fördjupning: Åldrande

Två gubbar spelar schack.

Medellivslängden ökar. Foto: Unsplash/Vlad Sargu

Under pandemin minskade medellivslängden. Men nu ökar den igen.


Sverige har en hög medellivslängd. Det betyder att många människor i Sverige blir väldigt gamla.


Under många år har medellivslängden i Sverige bara ökat och ökat. Ett undantag är år 2020. Då minskade medellivslängden i Sverige. Det beror på pandemin. Då dog många människor på grund av covid-19. När så många människor dör tidigare än vad de annars hade gjort påverkas medellivslängden.


Men år 2021 dog färre människor igen. Därför ökade medellivslängden i Sverige igen. Nu är medellivslängden i Sverige 83 år. Det betyder inte att alla i Sverige dör när de är 83 år, utan att det är genomsnittet. Vissa människor blir äldre än genomsnittet, andra inte.


Det finns mycket som påverkar hur gammal en människa blir. En av sakerna som påverkar är vilket kön man har. Kvinnor lever ofta längre än män, vilket syns i medellivslängden. Nu är som sagt medellivslängden 83 år för alla människor, men om man räknar utifrån kön syns det tydligt att kvinnor lever längre. Nu är nämligen medellivslängden för män 81,2 år. För kvinnor är den 84,8 år.  


Det finns flera förklaringar till varför kvinnor lever längre. En är att kvinnor har en biologisk fördel som gör att de har större chans att leva länge. Samtidigt dör fler män i exempelvis trafikolyckor. I många länder röker också män mer än kvinnor och även det påverkar livslängden.Veckans fördjupning: Åldrande

Vi blir allt äldre

Under 1900-talet fick människor det allt bättre i Sverige och i flera andra länder. Det gör att vi blir allt äldre. Fler människor dör av hög ålder. Förr var det vanligare att dö av till exempel sjukdomar och svält.


Det finns mycket som påverkar hur gamla människor blir. Två exempel är gener och livsstil. Generna man ärver från sina föräldrar kan påverka så att man lever längre. Att äta näringsrik mat och röra på sig påverkar också hur gammal man blir.

Vi lever allt längre i Sverige. Foto: PixabayHundraåringar

Det är tradition att kungen skickar en gratulation till alla människor i Sverige som fyller 100 år. Men på senare år har kungen fått allt fler gratulationer att skicka. Antalet 100-åringar ökar nämligen. År 2020 fyllde ungefär 1 500 människor i Sverige 100 år. År 2050 beräknas det finnas 7 500 hundraåringar i Sverige.


Nyligen dog den kända bloggaren Dagny Carlsson. Hon var född år 1912. Den 8 maj i år skulle hon ha fyllt 110 år. Det är gammalt, men hon har faktiskt inte det svenska rekordet. Det nuvarande rekordet har Astrid Zachrison som dog år 2008. Hon blev 113 år.

År 1912 var året då det kända skeppet Titanic sjönk och Dagny Carlsson föddes. Foto: Wikimedia Commons


Här kan du se ett klipp från när Dagny Carlsson var med i tv-programmet Skavlan:


Skillnader i världen

Medellivslängden skiljer sig mycket åt mellan olika länder. I länder som Sverige, Israel och Japan kan människor förvänta sig att bli över 80 år gamla. I länder som Somalia och Mocambique är den siffran inte ens 60 år.


Men att medellivslängden är väldigt låg i vissa länder betyder inte att det inte finns väldigt gamla människor i det landet. En låg medellivslängd i ett land beror i stället att många människor dör unga av olika anledningar. Anledningarna kan vara till exempel sjukdomar och krig.  

Medellivslängden är olika i olika länder. Foto: Unsplash/Vladimir SoaresGamla djur

Vi människor lever längre än många djur. Men det finns faktiskt djur som slår oss människor med många år. Galapagossköldpaddor är till exempel kända för att bli väldigt gamla. Det är stora sköldpaddor som kommer från Galapagosöarna utanför Sydamerika. Sådana sköldpaddor kan bli ungefär 150–200 år gamla.  


Men Galapagossköldpaddorna är inte äldst i djurriket. Det äldsta djuret forskare känner till just nu är en islandsmussla. Islandsmusslor lever i nordatlanten. Den äldsta islandsmusslan som forskare har hittat fick namnet Ming. Mings liv började redan år 1499. När Ming dog år 2006 var hen 507 år gammal.

Sköldpaddor blir ofta väldigt gamla. Foto: Pixabay

Sverige har en hög medellivslängd.
Medellivslängden är hur länge
människor lever i genomsnitt.

 

I Sverige är medellivslängden 83 år.
Det betyder inte att alla lever så länge.
Vissa blir äldre medan andra
inte blir så gamla.
Men i genomsnitt blir vi i Sverige 83 år.

 

Men under pandemin blev många sjuka
och vissa dog fastän de inte var så gamla.
Då sjönk medellivslängden i Sverige.

 

Men nu blir inte lika många så sjuka längre
och därför lever vi längre i Sverige igen.
Därför ökar också medellivslängden igen.

 

 

Veckans fördjupning: Åldrande

Vi blir allt äldre

Medellivslängden har ökat
i Sverige sen 1900-talet.
Det beror på att vi har fått det allt bättre.
Till exempel har alla i Sverige
råd att köpa mat.
Och de flesta får hjälp
om de blir sjuka.

Hundraåringar

I Sverige finns det en tradition.
När någon fyller 100 år
skickar kungen en gratulation till den.

 

På senare tid är det ganska många i Sverige
som har fyllt 100 år.
Därför har kungen fått skicka
fler gratulationer nu än tidigare.

 

År 2020 var det ungefär 1 500 personer
som fyllde 100 år.

 

Skillnader i världen

Medellivslängden skiljer sig mycket åt
mellan olika länder.
I länder som Sverige, Israel och Japan
kan människor förvänta sig att bli över 80 år gamla.
I länder som Somalia och Mocambique
är den siffran inte ens 60 år.

 

Men det betyder inte att
folk i länder som Somalia och Mocambique
aldrig blir över 60 år.
Den låga medellivslängden beror på
att många dör när de är ganska unga,
till exempel av krig eller sjukdomar.

Gamla djur

Vi människor lever längre än många djur.
Men det finns faktiskt djur
som blir mycket äldre än människor.
Ett sådant djur är Galapagossköldpaddor.

 

Galapagossköldpaddor är stora sköldpaddor
som kommer från Galapagos-öarna utanför Sydamerika.
Galapagossköldpaddor är kända för att bli väldigt gamla
och kan bli ungefär 150 till 200 år.

 

Men det äldsta djuret vi känner till
är islandsmusslor.
Det är musslor som lever i norra Atlanten.
Forskare har faktiskt hittat en islandsmussla
som föddes år 1499.
Den kallades för Ming.
Tyvärr dog Ming 2006.
Då var hen 507 år gammal.