Innovationer för en bättre framtid

Innocarnival 2024

Vi frågade några olika deltagare på InnoCarnival om deras innovationer och hur de har anpassat sig till Agenda 2030 i sitt arbete. 

 1. Vad är det för innovation ni har skapat och vad är den till för?
 2. Hur har er arbetsprocess sett ut?
 3. Har ni koll på Agenda 2030 och har ni anpassat er till målen i ert arbete?
 4. Tror ni att er innovation på något sätt hade kunnat bli verklighet? 
" "

Alma och Ella från klass 6a på Pilbäckskolan. (0768)

 1. Vi har skapat en så kallad smart AI som är i en form av en utbildningsapp. Denna app är tänkt att lösa olika problem, såsom att barn inte kan gå till skolan på grund av exempelvis sjukdom eller karantän. 
 2. Vi höll på med Scratch i skolan och det var där vi fick idén om att vi skulle göra en app. Så mycket av själva appen är gjord i Scratch. 
 3. Ja, det är 169 mål som ska vara uppfyllda till år 2030. Vi har inte använt oss sådär supermycket av Agenda 2030 utan vi har mer fokuserat på pandemin. Men vi har använt oss av det globala målet som handlar om jämlikhet. 
 4. Ja, det kan den nog absolut, eftersom vi tar upp viktiga saker som fattigdom och sjukdom. 
" "

Viktor och Sofia från klass 9b på Fågelbacksskolan. (0773)

 1. Vi har skapat något som kallas för Seaver. Den är till för att skapa strömmar i kanaler för att kunna vägleda och fånga upp skräp. 
 2. Vi har samarbetat mycket i klassen. Vi har även fått besök av olika miljöverksamheter som har hjälpt oss att skapa Seaver.. 
 3. Vi har nämnt det några gånger så det sitter lite i bakhuvudet. Vi har förhållit oss till mål 11,6 eftersom vi bidragit med havsmedvetenhet i städerna. Vi har också använt oss av delmål 14 genom att vi förbättrar ekosystemen i kanalerna och fångar upp det marina skräpet. Vi hjälper även till med att bevara kust och havsområden. 
 4. Ja det tror vi. Det är inte sådär superkomplicerat, det är en relativt enkel maskin. Vi tror inte heller att den kommer vara superstörande för miljön i staden. 
" "

Valentino, Adam och Karam från 7c på Sofielundsskolan. (0789)

 1. Det är en app som heter Gen. Gens uppgift är att hjälpa och uppmuntra elever i högstadieåldern med skoluppgifter hemifrån och hjälpa dem att hitta jobb i framtiden. 
 2. Vi har tänkt på hur vi kan hjälpa elever så att de kan få en bra framtid. 
 3. Ja, det är de globala målen. Vi har jobbat med att skapa gemenskap mellan kvinnor och män, alla ska ha samma rättigheter. 
 4. Ja, eftersom det är en app som hjälper folk att skaffa jobb och som hjälper folk i skolan. Dessutom så kan din lärare se allt du gör.

Text och foto: David Sylvan, Nelly Lindner Daii och Sonia Gustafsson Wikstrand