Elsparkcyklar förbjuds på gångbanor

Bild på en massa elsparkcyklar som står parkerade i centrala Göteborg.

Snart får elsparkcyklar varken köra eller bli parkerade på trottoarer. Foto: Jonas Jacobsson/Unsplash

Regeringen har bestämt att det ska bli förbjudet att köra med elsparkcykel på gångbanor. Från och med den 1 september kan därför den som kör elsparkcykel på gångbanor behöva betala böter.


De senaste åren har det blivit väldigt vanligt med elsparkcyklar. Elsparkcyklar är sparkcyklar som drivs av en motor. För att motorn ska köra behöver man ladda den med el.  


Men Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth säger att det har varit problem i många städer med att människor kör för fort med sina elsparkcyklar på gångbanor. En gångbana är en väg man går på. Det kan till exempel vara en trottoar.


Tomas Eneroth och regeringen har därför bestämt att det ska bli förbjudet att köra med elsparkcykel på gångbanor. Förbudet börjar gälla den 1 september. Från och med då kan man alltså behöva betala böter om man kör elsparkcykel på gångbanor.


Regeringen har också bestämt att det ska bli förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, såvida det inte till exempel finns en parkering för elsparkcyklar där.


Anledningen till förbudet är att regeringen vill hindra människor från att ställa elsparkcyklarna så att de står i vägen för fotgängare och cyklister. Även det förbudet börjar gälla den 1 september.


Men förbudet mot att köra elsparkcykel på gångbanor har fått kritik från företag som jobbar med att hyra ut elsparkcyklar. SVT har intervjuat Christina Moe Gjerde som jobbar som Nordenchef på elsparksföretaget Voi. Hon säger att elsparkcyklarna kör långsamt och att det kan vara farligt för elsparkcyklister att köra bland bilarna på gatan.

– Det är redan lagstiftat om att man inte får köra snabbare än sex kilometer i timmen på gångbanan. Nu lanseras en lösning som kan vara direkt trafikfarlig, säger hon till SVT.

De senaste åren har det blivit vanligt
med elsparkcyklar.
I många städer i Sverige
kan du se elsparkcyklar på gatorna.

 

I städer med elsparkcyklar
kör många elsparkcyklar på gångbanor.
Gångbanor är vägar där man ska gå,
till exempel trottoarer.

 

Det kan vara problem när elsparkcyklarna
är i vägen för andra människor som går eller cyklar.
Därför ska det bli förbjudet
att köra elsparkcyklar på gångbanor.

 

Det kommer att bli förbjudet
den första september i år.
Då ska det också bli förbjudet att parkera
elsparkcyklar på gångbanor och cykelvägar.