Veckans fördjupning: Dinosaurier

Utsidan av Evolutionsmuseet i Uppsala.

Bild på Evolutionsmuseet i Uppsala. Foto: Wikimedia commons

Nyligen berättade en grupp forskare att de har gjort stora fynd efter dinosaurier i Skåne. Nu ska fynden bli noggrant undersökta i Uppsala.


I norra Skåne har en grupp forskare grävt efter fynd i flera år. Under åren har forskarna bland annat hittat fotavtryck, gammalt bajs och delar av skelett från dinosaurier.


Du kan läsa mer om det i en tidigare nyhetsartikel från Minibladet.


Fynden som forskarna har gjort har skickats till Evolutionsmuseet i Uppsala. Där ska forskarna undersöka dem för att lära sig mer om dinosaurier.


Men det kommer att ta lång tid för forskarna att gå igenom alla fynd. Det är nämligen 8 000 fynd som väger totalt sex ton.


Sveriges Radio har intervjuat paleontologen Johan Dalsätt som jobbar på Evolutionsmuseet. En paleontolog är en forskare som jobbar med fossiler som kommer från djur och växter.


Han berättar att alla fynd inte har skickats till Uppsala på samma gång, utan lite i taget.

– De har grävt nere i Skåne sedan 2015 och det här har kommit in pö om pö. Men det är fortfarande ganska mycket som kommer varje år och det har vägt ganska mycket, säger han.

Text av Felicia Green


Veckans fördjupning: Dinosaurier


Drakar och jättar

Genom historien har människor då och då hittat gamla skelettdelar från dinosaurier. Men länge visste vi människor inte om att det en gång hade funnits dinosaurier i världen.


Dinosaurierna dog nämligen ut långt innan vi människor började finnas. Länge trodde därför människor att skelettdelarna tillhörde andra saker, som drakar, elefanter och jättar.

I Kina trodde människor att skeletten kom från drakar. Foto: Pixabay


Dinosaurierna upptäckts

Det var först på 1800-talet som vi människor förstod att skelettdelarna tillhörde ett en typ av kräldjur som hade dött ut för länge sedan.


Det var den brittiske paleontologen Richard Owen (1804–1892) som var först med att beskriva djuren, som han kallade ”dinosauria”.

Här är en modell av dinosaurien Triceratops. Foto: Pixabay

Dinosaurierna

Dinosaurierna dog ut för ungefär 60 miljoner år sedan. Då hade de funnits på jorden i många miljoner år, vilket är mycket längre än vad vi människor har funnits.


Dinosaurierna fanns över hela världen. De kunde se väldigt olika ut. Forskare har hittat dinosaurier som var små som kolibrifåglar, men det fanns också dinosaurier som var 30 meter långa.


Den viktigaste förklaringen till att dinosaurierna dog ut är att en jättestor asteroid kraschade ner på jorden. Kraschen kan ha gjort så att solen inte syntes på flera år.

Foto: Pixabay


Nutida släktingar

Även om dinosaurierna inte längre finns har de faktiskt släktingar som lever än i dag. Alla djur på jorden dog nämligen inte när dinosaurierna försvann.


Till exempel överlevde några små dinosaurier som hade fjädrar. De blev senare till dagens fåglar. När man matar ankor matar man därmed dagens dinosaurier.  


Efter fåglarna är krokodilerna de närmaste, nu levande, släktingarna till dinosaurierna.

Nutida dinosaurier vid en damm. Foto: Pixabay

Nyligen berättade forskare
att de har hittat rester från stora dinosaurier i Skåne.
Minibladet skrev en artikel om det
som du kan läsa här.

 

Resterna som forskarna hittade
har skickats till Evolutionsmuseet i Uppsala.
Där ska forskarna undersöka dem
för att lära sig mer om dinosaurier. 

 

De rester som forskarna ska undersöka
väger väldigt mycket.
De väger totalt sex ton.
Därför kommer det ta väldigt lång tid
för forskarna att undersöka alla fynd. 

 

Forskarna började leta i Skåne
redan 2015.
Och det forskarna hittade
har skickats till Uppsala lite då och då. 

 

Veckans fördjupning: Dinosaurier

Drakar och jättar

Människor har länge hittat skelett
från dinosaurier.
Men vi människor har inte alltid
vetat att det var just dinosaurier. 

 

Förr i tiden trodde människor att
skelettdelar från dinosaurier kom från andra varelser.
Till exempel tänkte man att dinosaurieskelett
kunde vara drakar, elefanter eller jättar. 

Dinosaurierna upptäckts

Först på 1800-talet förstod vi människor
att dinosaurier hade funnits. 

 

Själva ordet dinosaurie kommer från
den brittiske forskaren Richard Owen.
Han levde på 1800-talet
och var först med att beskriva dinosaurierna. 

Dinosaurierna

Dinosaurierna dog ut för
ungefär 60 miljoner år sedan.
Då hade de funnits på jorden i många miljoner år,
vilket är mycket längre än vad vi människor har funnits.

 

Dinosaurierna fanns över hela världen.
De kunde se väldigt olika ut.
Forskare har hittat dinosaurier som var
lika små som kolibrifåglar.
Men det fanns också dinosaurier
som var 30 meter långa.

 

Varför dinosaurierna dog ut
är inte helt säkert.
Det finns olika förklaringar.
Sådana förklaringar brukar kallas för teorier. 

 

Den viktigaste teorin till att dinosaurierna dog ut
är att en jättestor asteroid kraschade ner på jorden.
Kraschen kan ha gjort så att solen inte syntes på flera år.

Nutida släktingar

Även om dinosaurierna inte längre finns
har de faktiskt släktingar som lever än i dag.
Alla djur på jorden dog nämligen inte
när dinosaurierna försvann.

Till exempel överlevde några små dinosaurier
som hade fjädrar.
De blev senare till dagens fåglar.
När man matar ankor matar man alltså dagens dinosaurier.