Robotflugor som pollinerar växter? 

Så här brukar det se ut när verkliga pollinatörer arbetar. Foto: Pixabay.

Forskare i Finland arbetar med att göra små robotflugor i plast som kanske kan pollinera träd och växter i framtiden.

Pollinatörer som bin, fjärilar och flugor minskar i världen. Det beror på att vi människor tar mer och mer plats. 

Forskare vid Tammerfors universitet i Finland bygger nu robotflugor av plast som kanske kan hjälpa till med pollineringen i framtiden. Robotflugorna är ungefär lika stora som riktiga flugor.

Robotflugornas vingar vecklas ut om någon lyser på dem med laser. På det sättet ska det gå att styra hur robotflugorna flyger i vinden. 

Men forskarna säger också att de inte har kommit så långt med sin forskning. De har många utmaningar framför sig innan projektet kan bli färdigt. 

I framtiden ska forskarna till exempel hitta ett sätt att tillverka robotflugorna i material som är biologiskt och som kan brytas ner i naturen.

Träd och växter blir fler
genom att sprida sitt pollen.
Men för att sprida pollen
behöver de hjälp av pollinatörer.

 

Pollinatörer kallas bin och andra insekter
som sprider pollen mellan träd och växter.
Det blir färre och färre pollinatörer i världen
på grund av att människor tar mer och mer plats.

 

Eftersom pollinatörerna blir färre
har också träd och växter
svårare att bli fler.
Det är ett stort problem.

 

Därför har forskare i Finland
försökt att bygga pollinatörer.
De har gjort små robotar i plast
som de hoppas ska kunna pollinera träd och växter.

 

Men det är mycket kvar att göra
innan de små robotarna fungerar som forskarna vill.