Barn i glesbygd ska få terapi på nätet

Barn och unga ska få terapi för PTSD på nätet. Foto: Unsplash.

Barn och unga som lider av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) ska få hjälp lättare. Ett nytt forskningsprojekt vill erbjuda terapi på nätet till barn och unga som bor utanför de stora städerna.

Den som har posttraumatisk stress har varit med om någon skrämmande, till exempel krig eller en olycka.

När någon har varit med om svåra saker brukar det kallas för trauma. Barn och unga kan ha det svårt att må bra igen på egen hand. Då kan de behöva hjälp av en terapeut.

Antalet ungdomar som lider av posttraumatisk stress ökar i Sverige. Men i glesbygden, utanför de större städerna, finns inte tillräckligt många utbildade terapeuter. Därför måste barnen åka långt för att få hjälp.

– Barn som utsatts för våld och övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande var än i Sverige de bor. I dag har inte alla samma möjligheter. Det vill vi ändra på, säger Linda Wallin i ett pressmeddelande. Hon är psykoterapeut och doktorand vid Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Dessutom kan det vara svårt att få unga människor i glesbygden att söka vård för psykisk hälsa.

– Den som växt upp i ett litet samhälle är många gånger präglad av en bit-ihop-norm när det gäller psykisk ohälsa. Man är van att klara sig själv väldigt mycket, säger Linda Wallin.

Därför vill forskarna att barn och unga ska kunna få terapi på nätet. Just nu intervjuar forskarna ungdomar som har fått terapi för trauma. Intervjuerna ska hjälpa forskarna att få en bild av hur terapin på nätet ska fungera. Forskningsprojektet fokuserar på barn och unga mellan 11 och 19 år.


Fundera och diskutera

  1. Varför tror du att barn och unga kan ha svårt att be om hjälp?
  1. Vem brukar du prata med om hur du mår?
  2. Vad får dig att må bra?

Fler och fler barn och unga
lider av posttraumatisk stress i Sverige.
Posttraumatisk stress är en psykisk sjukdom.
Den beror ofta på att man har varit med
om något väldigt jobbigt.

 

Om man har posttraumatisk stress
behöver man få hjälp av en terapeut.
Terapeuter är de som jobbar med
att behandla psykiska sjukdomar.

 

Men på landet finns det
inte så många terapeuter.
Därför startar forskare nu ett nytt projekt som ska hjälpa
barn med posttraumatisk stress på landet.

 

Projektet går ut på att barn
ska få prata med terapeuter på internet.
På så sätt kan barn få hjälp
oavsett var de bor.

 

Fundera och diskutera

  1. Varför tror du att barn och unga kan ha svårt att be om hjälp?
  2. Vem brukar du prata med om hur du mår?
  3. Vad får dig att må bra?