Det fria ordet blir världsminne

En kopia av Tryckfrihetsförordningen som har funnits sedan 1766. Foto: Jens Öman/ KB.

Tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsförordningen har funnits sedan 1766.

Den är en av Sveriges fyra grundlagar. De andra tre är regeringsformen, successionsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Källa: Regeringen.se

Den svenska tryckfrihetsförordningen är nu ett av Unescos världsminnen. Lagen säger att du har rätt att uttrycka dig fritt i till exempel en tidning. Den säger också att du har rätt att se viktiga papper från olika myndigheter.

Unesco är en organisation inom Förenta nationerna (FN). De arbetar för att skapa fred genom samarbete mellan olika länder när det gäller utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. 

Unesco har en lista med olika världsminnen. Ett världsminne kan till exempel vara papper som Unesco tycker är viktiga att minnas.

Nu har Unesco sagt att den svenska tryckfrihetsförordningen ska bli ett världsminne. Sverige var först i världen med en sådan förordning. I dag är den en av Sveriges fyra grundlagar.

– Att Sverige som första land i världen lagstadgade rätten till att i skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor innebär att vi har en lång tradition av ett fritt meningsutbyte och konstnärlig frihet. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter och sett i ljuset av vad som sker i omvärlden, något vi aldrig kan ta för givet, säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande.

Den svenska tryckfrihetsförordningen finns bevarad på Riksarkivet och Kungliga biblioteket i Stockholm.

Ordet tryckfrihet kommer från en tid innan internet. Då läste människor bara text som var tryckt på papper, i tidningar och i böcker. Men även om vi läser mycket på internet i dag så räknas de texterna också som “tryckt” text. Tryckfrihetsförordningen handlar om att du har rätt att uttrycka din åsikt när du skriver.

Tryckfrihetsförordningen är Unescos åttonde världsminne i Sverige. Ett annat världsminne är författaren Astrid Lindgrens arkiv.

Fundera och diskutera

  1. Varför tror du att det finns lagar för att vi ska få skriva vad vi tycker?
  2. Har du skrivit ner vad du tycker i en text någon gång?
  3. När känner du att du inte får uttrycka din åsikt?

Unesco är en organisation
som är en del av Förenta nationerna (FN).
Unesco arbetar med att
skapa samarbeten mellan länder
inom till exempel kultur eller vetenskap.

 

Unesco har en lista med olika världsminnen.
På den listan står saker
som Unesco tycker är viktiga för världen att minnas.

 

Nu ska en svensk lag vara med på den listan.
Den svenska lagen är tryckfrihetsförordningen.
Det är en grundlag i Sverige.
Tryckfrihetsförordningen säger att
man får skriva vad man vill
i till exempel tidningen.

 

Sverige var först i världen
med att ha en tryckfrihetsförordning.
Det är därför som Unesco
vill ha med den på listan med världsminnen.

 

Fundera och diskutera

  1. Varför tror du att det finns lagar för att vi ska få skriva vad vi tycker?
  2. Har du skrivit ner vad du tycker i en text någon gång?
  3. När känner du att du inte får uttrycka din åsikt?