Många elever tror sig ha fuskat med AI

Foto: Katerina Holmes/Pexels

En ny undersökning visar att många elever har använt AI på ett sätt som de själva tror är fusk. Samtidigt finns det inga tydliga regler om AI i skolorna.

Artificiell intelligens (AI) är ett datorverktyg. AI påminner om hur vi människor tänker. Det går att ställa frågor till AI. Den kan också skriva texter om olika ämnen. 

Nu visar en undersökning från företaget Ungdomsbarometern att många elever använder AI för att fuska i skolan. 

Ungdomsbarometern har ställt frågor om AI till unga människor mellan 15 och 24 år. Mer än hälften berättade att de har använt AI på ett sätt som de själva inte tror är tillåtet i skolan. 

SVT har intervjuat några gymnasieelever om hur de använder AI i skolan. En av dem heter Shillat Holmberg. Hon berättar att hon har tagit hjälp av AI för att göra en inlämningsuppgift.

– Jag hann inte skriva klart den i tid. Så jag skrev in vad inlämningsuppgiften handlade om. Då skrev chatten den åt mig och då hade jag tid att hänga med vänner i stället för att skriva uppgiften, säger hon till SVT.  

Eleverna berättar också att det finns lite olika regler för AI. Vissa av deras lärare låter eleverna använda AI lite grann medan andra säger att AI inte alls är tillåtet i skolan. 

Sveriges utbildningsminister heter Mats Persson. Han tycker att reglerna behöver bli tydligare så att alla skolor och lärare gör likadant när det kommer till AI. 

Fundera och diskutera:

1. Hur tycker du att AI borde få användas i skolan?

2. Har du använt AI till något? 

3. Har du fuskat någon gång? Varför?

En ny sak som många pratar om i skolan nu är AI.
AI står för artificiell intelligens.
AI är en typ av datorprogram som fungerar
på ett sätt som liknar hur människor tänker.

 

Det går att prata med AI via en chatt.
Du kan till exempel ställa frågor till den
och få svar från en AI eller be en AI skriva en text.

 

En AI som kan skriva en text om ett ämne
kan hjälpa elever att fuska i skolan.
En ny undersökning visar att fler än hälften
av ungdomarna mellan 15 och 24 år
har använt AI för en uppgift i skolan.

 

Samtidigt är det svårt att säga att de fuskar.
Det finns nämligen inte helt tydliga regler
om hur man får använda AI i skolarbetet.
Därför vill Sveriges utbildningsminister Mats Persson
att reglerna ska bli tydligare.

 

Fundera och diskutera:

1. Hur tycker du att AI borde få användas i skolan?

2. Har du använt AI till något?

3. Har du fuskat någon gång? Varför?