FN är i Nagorno-Karabach

Foto: Shutterstock

Den senaste tiden har många människor flytt från området Nagorno-Karabach i landet Azerbajdzjan. Nu har FN åkt dit.  

I landet Azerbajdzjan finns det ett område som heter Nagorno-Karabach. Nagorno-Karabach ligger vid gränsen till Azerbajdzjans grannland Armenien. 

Det har länge varit problem i Nagorno-Karabach. Både Armenien och Azerbajdzjan har nämligen velat ha Nagorno-Karabach. 

Sedan 1980-talet har problemen blivit värre och det har från och till varit både krig och stridigheter i området.

För ett tag sedan blev problemen värre igen. Även om Nagorno-Karabach officiellt är en del av landet Azerbajdzjan har armenier länge bestämt i Nagorno-Karabach. 

Men för ett par veckor sedan använde Azerbajdzjan sina soldater för att ta över området från armenierna. Sedan dess har nästan alla människor som bor i Nagorno-Karabach flytt till Armenien. 

På grund av problemen i Nagorno-Karabach har FN åkt dit. FN står för Förenta Nationerna och är ett samarbete mellan världens länder. 

Det är första gången på 30 år som FN åker till Nagorno-Karabach. FN ska undersöka vilken hjälp människorna som bor i området behöver nu när problemen har blivit värre. 

Samtidigt arbetar FN tillsammans med Armeniens regering för att hjälpa människorna som flyr dit.

I landet Azerbajdzjan finns det ett område
som heter Nagorno-Karabach.
Det ligger nära Azerbajdzjans grannland Armenien.

 

Det har länge varit problem i Nagorno-Karabach.
Både Azerbajdzjan och Armenien
vill nämligen att området ska tillhöra dem.
Därför blir det ofta små krig där.

 

Nu har det blivit värre i Nagorno-Karabach.
Armenier har nämligen bestämt i området.
Men för några veckor sedan gick Azerbajdzjan
in med soldater i området och tog över.
Många människor som bodde där
var då tvungna att fly till Armenien.

 

Nu har FN åkt till Nagorno-Karabach
för att försöka hjälpa människorna som bor där.
Det är första gången på 30 år
som FN åker till Nagorno-Karabach.