PT: Säker väg till skolan på sommaren

En mörk och snöig väg.

Säker väg till skolan

 

Utanför vissa gator ute i byarna är det mycket trafik som kör fort förbi. Det skulle vara bra för dem som bor nära skolan om de får cykel- och gångvägar. På så sätt slipper de gå och cykla på vägarna bredvid där till exempel lastbilar kör.

 

Jag vill att kommunen ska bygga fler gång- och cykelvägar för elevernas säkerhet.

 

Text och foto: Selina, 5b, Sjulnässkolan, Piteå