PT: Säker väg till skolan

Foto av en vinterväg.

Piteå 400 år

I år fyller Piteå 400 år. Nu vill vi veta vad Piteås barn och unga tänker och önskar inför framtiden.

Selina är med i tävlingen Min bild av Piteå 2050. Tävlingen är ett samarbete mellan MiniBladet och Piteå kommun.

Läs mer om tävlingen!

 

 

Utanför vissa gator ute i byarna är det mycket trafik som kör fort förbi. Det skulle vara bra för dem som bor nära skolan om de får cykel- och gångvägar. På så sätt slipper de gå och cykla på vägarna bredvid där till exempel lastbilar kör.

 

Jag vill att kommunen ska bygga fler gång- och cykelvägar för elevernas säkerhet.

 

Text och foto: Selina, 5b, Sjulnässkolan, Piteå