Måla och rita nr 11

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.