Måla och rita nr 11, 2015

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.