Måla och rita nr 24

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.