Måla och rita nr 12

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.